» Номын санал

Номын санал

Огноо: 2017-06-14 17:22:00

Батчулуун Жамъяншарав

Утас: 99012998

И-мэйл: numpresspublishing@gmail.com

Ажлын газар: МУИС-ийн багш

Эрдмийн зэрэг цол: ахлах багш

Редактор: О.Цэрэнбат

Эмхтгэгч: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Хянасан: Ж.Ичинхорлоо

Номын нэр: Магадлал статистикийн удиртгал

Шинжлэх ухааны ангилал:

500 - Байгалийн шинжлэх ухаан ба математик

Зураг:

Агуулга:

Статистик нь санамсаргүй шинж чанартай зүйлсийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судлах аргуудыг багтаасан математикийн салбар шинжлэх ухаан юм. Энэхүү номонд статистикийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд болох эх олонлог, түүвэр, параметр, тархалт, тархалтын төвийн болон хазайлтын хэмжээсүүд, параметрийг үнэлэх, таамаглал шалгах гэх мэт олон нэр томьёонуудын талаар бичсэн бөгөөд тохирох жишээ бодлогуудаар баяжуулсан. Энэхүү сурах бичиг нь гурван багцаас бүрдэх бөгөөд эхний багц нь Статистик судалгаа гэж юу болох, судалгааны өгөгдлүүдийг хэрхэн цуглуулах болон тэдгээр цуглуулсан өгөгдлүүдээ хэрхэн тайлбарлахыг мэдэх болно. Дараагийн багц нь санамсаргүй үзэгдэл, санамсаргүй хувьсагч, тархалтын болон нягтын функц зэрэг магадлалын онолын суурь ойлголтуудын тухай, сүүлийн багц нь статистик дүгнэлтийг хэрхэн гаргадаг болохыг тайлбарласан болно.

Он: 2015

Хуудас: 289

Хэвлэсэн газар: Адмон

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Үнэ: 28000

Хэвлэлийн хуудас: 25

Цаасны хэмжээ: В5

Дагалдах материал: байхгүй

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2017-06-14 17:17:00

Амартүвшин Амарзаяа

Утас: 99012998

И-мэйл: numpresspublishing@gmail.com

Ажлын газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Эрдмийн зэрэг цол: Дэд профессор

Редактор: А.Амарзаяа

Эмхтгэгч: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Хянасан: Ж.Ичинхорлоо

Номын нэр: Математик-1А

Шинжлэх ухааны ангилал:

500 - Байгалийн шинжлэх ухаан ба математик

Зураг:

Агуулга:

Энэхүү сурах бичиг нь их, дээд сургуулиудын Нийгэм, Хүмүүнлэг, Хууль зүйн чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан Математикийн хичээлийн гарын авлага юм. Мөн математикийг бие даан судлах сонирхолтой бүх хүмүүс энэхүү номыг лавлах материал болгон ашиглах боломжтой. Агуулгын сонголтын хувьд МУИС-ийн ерөнхий суурийн математикийн мэргэжлийн бус оюутнуудад зориулсан хөтөлбөрийн агуулгыг үндэс болгосон. Энэ номонд шугаман алгебр, аналитик геометр, функц мөн функцийн дифференциал болон интеграл тооллын талаар аль болох хялбар, ойлгомжтой, оюутан, суралцагчид даган хийх жишээ, дасгалаар баялаг байлгахыг хичээлээ. Мөн математикийн шинжлэх ухаан амьдрал болон бусад шинжлэх ухаанд хэрхэн хэрэглэгдэж болох талаар зарим хялбар жишээнүүдийг түүвэрлэн орууллаа.

Он: 2015

Хуудас: 171

Хэвлэсэн газар: Адмон

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Үнэ: 14500

Хэвлэлийн хуудас: 14

Цаасны хэмжээ: В5

Дагалдах материал: байхгүй

Санал болгож буй тоо ширхэг: 1

 

Огноо: 2017-06-14 16:43:00

Голиминсээ Шилагарди

Утас: 99012998

И-мэйл: numpresspublishing@gmail.com

Ажлын газар: МУИС-ийн багш

Эрдмийн зэрэг цол: зөвлөх багш

Редактор: Ж.Даваасамбуу

Эмхтгэгч: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Хянасан: Ж.Ичинхорлоо

Номын нэр: Молекул физик хийн кинетик онол

Шинжлэх ухааны ангилал:

500 - Байгалийн шинжлэх ухаан ба математик

Зураг:

Агуулга:

Хийн үндсэн хуулиуд, хийн молекулууд хурдаараа тархах хууль, энэ хуулийг хэрэглэж хийн төлөвийг тодорхойлох хэмжигдэхүүний дундаж утгыг олох арга, Пуассоны интегралыг хэрэглэн статистик физикийн зарим бодлогыг бодох анхны ойлголтуудыг тусгаснаас гадна молекул физикийн бодлогыг бодоход математик аргыг хэрэглэх талаар зөвлөмжийн чанартай нэлээд зүйлийг оруулснаараа бусад номуудаас ялгаатай.

Он: 2015

Хуудас: 137

Хэвлэсэн газар: Адмон

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Үнэ: 12000

Хэвлэлийн хуудас: 12

Цаасны хэмжээ: В5

Дагалдах материал: байхгүй

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2017-06-14 16:06:00

Долгор Батжаргал

Утас: 99012998

И-мэйл: numpresspublishing@gmail.com

Ажлын газар: МУИС-ийн багш

Эрдмийн зэрэг цол: Доктор

Редактор: Д.Галбаатар, Д.Цэнджав

Эмхтгэгч: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Хянасан: Ж.Ичинхорлоо

Номын нэр: Илтгэх урлагийн онол, арга зүй

Шинжлэх ухааны ангилал:

800 - Уран зохиол ба уран илтгэхүй

Зураг:

Агуулга:

Энэхүү сурах бичигт МЭӨ V-IV зууны үед үүссэн илтгэх урлагийн үүсэл, хөгжлийн түүхэн тоймыг өгүүлэхийн зэрэгцээ, хэрхэн шинжлэх ухаан болж хөгжсөн хийгээд гол төлөөлөгчид хэн болох, тэд хүн төрөлхтний түүхэнд ямар үүрэг гүйцэтгэв, яаж илтгэл тавих, бодол санаагаа, ойлгомжтой, сонирхолтой, цэгцтэй илэрхийлэхийн ач холбогдол зэрэг суурь ухагдахууныг тусгасан болно. Уг номд проф Г.Галбаяр “Илтгэх урлаг гэж юу вэ? Шинжлэх ухаан уу, урлаг уу?, харилцан холбоо”, “Эртний Грек, Ромд илтгэх урлаг үүссэн нь”, “Өрнө дахины илтгэх урлагийн үүсэл хөгжил”, проф Д.Галбаатар “Уран төгс илэрхийлэл бол илтгэгчийн ур чадвар мөн”, “Эсээ бичлэг, сэтгүүл зүйн чадварыг уран илтгэлтэй холбох”, проф До.Цэнджав “Агуулга, хэлбэрийн нэгдэл, сэдвийн боловсруулалт, ач холбогдол”, “Нотлох, ятгах, няцаах ур чадвар” “Мэтгэлцээн”, “Ярианы бэлтгэл, бүтэц, хэлний бус хэрэглэгдэхүүн”, проф Ж.Бат-Ирээдүй “Хэл сэтгэхүйн харилцаа”, “Зөв, оновчтой найруулах, афоризмын сэтгэлгээ”, проф Ш.Ариунаа “Өгүүлэхүйн логик холбоо”, “Илтгэх ур чадвар, сэтгэхүйн нөлөөлөл, үр нөлөө”, “Ярих үеийн нөөц хэрэглэгдэхүүн”, дэд проф Б.Хишигсүх “Дорно дахинаа илтгэх урлаг үүсч хөгжсөн нь”, “Монголын яруу илэрхийллийн уламжлал түүх”, “Утгыг чимэглэх, үгийг найруулах уламжлал”, дэд проф Д.Батжаргал “Хэл ярианы гол үндэс бол харилцаа юм”, “Харилцааны түвшин, тэдгээрийг ангилах нь”, “Яруу илтгэхүйн төрлүүд”, ахлах багш А.Одгэрэл, Т.Цэцэгжаргал нар “Софистуудын алдаа. Илтгэгчийн ярианд харшлах зүйл, илтгэх үеийн алдаа” , “Танхим, хүлээн авагч, сонсогчдын мэдрэмж” сэдвүүдийг тус тус боловсрууллаа.

Он: 2015

Хуудас: 248

Хэвлэсэн газар: Адмон

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Үнэ: 16500

Хэвлэлийн хуудас: 21

Цаасны хэмжээ: В5

Дагалдах материал: байхгүй

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2017-06-14 09:10:00

Жигжидорж Сарантуяа нар

Утас: 99012998

И-мэйл: numpresspubliching@gmail.com

Ажлын газар: Багш

Эрдмийн зэрэг цол: Доктор

Редактор: Б.Энхмаа

Эмхтгэгч: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Хянасан: Ж.Ичинхорлоо

Номын нэр: Бизнес ба нийгэм

Шинжлэх ухааны ангилал:

300 - Нийгмийн ухаан

Зураг:

Агуулга:

Их дээд сургуульд аль ч мэргэжлээр суралцаж буй оюутнууд төгсөөд тодорхой төрлийн ажил хэрэг эрхэлдэг байгууллагад, эсвэл өөрийн бизнесийг бий болгон ажилладаг. Тухайн байгууллага яагаад уг ажил хэргийг эрхэлж байна вэ, энэ ажил хэрэг ямар орчинд өрнөдөг вэ, яагаад аливаа ажил хэрэг эрхлэх үйл ажиллагаа нь уг үйл ажиллагааг эрхлэхэд оролцогч бүх талуудад тодорхой хэмжээний үнэ цэнийг бүтээж эсвэл үгүй болгож байдаг вэ гэдгийг энэхүү сурах бичгийг судалснаар ойлгох болно. Оролцогч талуудын талаар хязгаарлагдмал бус, харин хэрэглэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, өрсөлдөгч, хувь эзэмшигч, ажил олгогч, ажилтан, төр засаг, нийгэмлэг, орон нутгийн иргэд гэх мэтчилэн өргөн хүрээнд төр-бизнес-нийгэм гэсэн харилцан уялдаатай системийн үүднээс авч үзэж, хөгжлийн зүй тогтлыг тайлбарлана. Бизнес болон нийгмийн энэхүү харилцааг олон өнцгөөс судалснаар, баялаг бүтээгч нь хэрхэн орон нутгийн, цаашлаад улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулдгийг ойлгоно.

Он: 2016

Хуудас: 224

Хэвлэсэн газар: Адмон

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

Үнэ: 18000

Хэвлэлийн хуудас: 19

Цаасны хэмжээ: В5

Дагалдах материал: байхгүй

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2017-04-25 17:55:00

Bat-Ulzii Bayarmaa

Утас: 99219274

И-мэйл: br.bayarmaa@yahoo.com

Ажлын газар: Ulaanbaatar capital

Эрдмийн зэрэг цол: Bachelor

Редактор: Barbara Oakley

Эмхтгэгч: Barbara Oakley

Хянасан: Barbara Oakley

Номын нэр: Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

At a time when we are constantly being asked to retrain and reinvent ourselves to adapt to new technologies and changing industries, this book shows us how we can uncover and develop talents we didn’t realize we had—no matter what our age or background. We’re often told to “follow our passions.” But in Mindshift, Dr. Barbara Oakley shows us how we can broaden our passions. Drawing on the latest neuroscientific insights, Dr. Oakley shepherds us past simplistic ideas of “aptitude” and “ability,” which provide only a snapshot of who we are now—with little consideration about how we can change.

Он: 2017

Хуудас: 304

Хэвлэсэн газар: United States of America

Хэвлэлийн газар: Tarcher Perigee

Үнэ: 11

Хэвлэлийн хуудас: 304

Цаасны хэмжээ: 6 x 0.7 x 9 inches

Дагалдах материал: Байхгүй

Санал болгож буй тоо ширхэг: 1

 

Огноо: 2017-04-16 04:48:00

697336 833332

Утас: 369752

И-мэйл: go.rse.c.1.98.0.ru.se.r.v@gmail.com

Ажлын газар: 858628

Эрдмийн зэрэг цол: 673488

Редактор: 839532

Эмхтгэгч: 881926

Хянасан: 754615

Номын нэр: 911372

Шинжлэх ухааны ангилал:

700 - Урлаг, дүрслэх ба чимэглэх урлаг

Зураг:

Агуулга:

Он: 451373

Хуудас: 725279

Хэвлэсэн газар: 931292

Хэвлэлийн газар: 151361

Үнэ: 952654

Хэвлэлийн хуудас: 559467

Цаасны хэмжээ: 971673

Дагалдах материал: 988317

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2017-04-14 01:04:00

356615 434423

Утас: 987172

И-мэйл: l.i.de.rp.r.o.m.o.201.5.s.u.p.er@gmail.com

Ажлын газар: 947844

Эрдмийн зэрэг цол: 621574

Редактор: 842161

Эмхтгэгч: 587928

Хянасан: 488869

Номын нэр: 452438

Шинжлэх ухааны ангилал:

300 - Нийгмийн ухаан

Зураг:

Агуулга:

Он: 655672

Хуудас: 491258

Хэвлэсэн газар: 644147

Хэвлэлийн газар: 744318

Үнэ: 522596

Хэвлэлийн хуудас: 345387

Цаасны хэмжээ: 943447

Дагалдах материал: 444124

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2017-04-11 04:09:00

199388 958561

Утас: 881226

И-мэйл: s.u.pervisor.20.15in.vin.o@gmail.com

Ажлын газар: 719346

Эрдмийн зэрэг цол: 749812

Редактор: 216296

Эмхтгэгч: 483824

Хянасан: 937532

Номын нэр: 781381

Шинжлэх ухааны ангилал:

200 - Шашин

Зураг:

Агуулга:

Он: 455586

Хуудас: 796599

Хэвлэсэн газар: 421362

Хэвлэлийн газар: 369115

Үнэ: 833422

Хэвлэлийн хуудас: 812941

Цаасны хэмжээ: 168211

Дагалдах материал: 884119

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2017-04-08 23:04:00

474929 159879

Утас: 475358

И-мэйл: plenk.isf.i.lm.b.y@gmail.com

Ажлын газар: 714692

Эрдмийн зэрэг цол: 588595

Редактор: 823439

Эмхтгэгч: 753156

Хянасан: 418973

Номын нэр: 428488

Шинжлэх ухааны ангилал:

400 - Хэл

Зураг:

Агуулга:

Он: 844629

Хуудас: 421337

Хэвлэсэн газар: 895214

Хэвлэлийн газар: 392184

Үнэ: 329135

Хэвлэлийн хуудас: 454579

Цаасны хэмжээ: 394163

Дагалдах материал: 196858

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2017-04-04 08:45:00

674192 693966

Утас: 868489

И-мэйл: l.i.d.e.r.pr.o.m.o201.5.sup.e.r@gmail.com

Ажлын газар: 656463

Эрдмийн зэрэг цол: 633964

Редактор: 699499

Эмхтгэгч: 949838

Хянасан: 114394

Номын нэр: 846481

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Добрый день дамы и господа! Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать. 1)[url=http://agro-himiya.by]аммиачная селитра купить в минске [/url] - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами. 2)[url=http://agro-himiya.by]минеральные удобрения купить Минск[/url] - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов. 3)[url=http://agro-himiya.by]неорганические удобрения купить[/url] - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов. 4)[url=http://agro-himiya.by]минеральные удобрения в Беларуси[/url] - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара. Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте [url=http://agro-himiya.by]НАЖМИТЕ ССЫЛКУ[/url] От всей души Вам всех благ! [url=http://agro-himiya.by/]важнейшие удобрения[/url] [url=http://agro-himiya.by/]аммофос для картофеля[/url] [url=http://agro-himiya.by/]протравитель семян картофеля табу[/url] [url=http://agro-himiya.by/]удобрение льна[/url] [url=http://agro-himiya.by/]плюсы гербицидов[/url]

Он: 772636

Хуудас: 946979

Хэвлэсэн газар: 979759

Хэвлэлийн газар: 547467

Үнэ: 632639

Хэвлэлийн хуудас: 276195

Цаасны хэмжээ: 845633

Дагалдах материал: 158966

Санал болгож буй тоо ширхэг: 1

 

Огноо: 2017-03-25 01:04:00

784142 689295

Утас: 399795

И-мэйл: bori.s1977g.o.rbun.o.v@gmail.com

Ажлын газар: 343133

Эрдмийн зэрэг цол: 332547

Редактор: 744183

Эмхтгэгч: 413329

Хянасан: 614523

Номын нэр: 245827

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Доброго времени суток дамы и господа[url=http://vika-service.by/]![/url] Наша контора занимается свыше 10 лет ремонтом и обслуживанием оргтехники в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности: 1)[url=http://vika-service.by/]Заправка и восстановление картриджей[/url] 2)[url=http://vika-service.by/]Ремонт и сервис оргтехники[/url] 3)[url=http://vika-service.by/]Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков[/url] 4)[url=http://vika-service.by/]SEO продвижение сайтов[/url] 5)[url=http://vika-service.by/]Разработка сайтов[/url] Всегда рады помочь Вам!С уважением,ЧУП ТЕХНОСЕРВИС ВИКТОРИЯ. [url=http://vika-service.by/]дизайн поискового сайта[/url] [url=http://vika-service.by/]epson stylus снпч чернила[/url] [url=http://vika-service.by/]дизайн сайта веб дизайнер[/url] [url=http://vika-service.by/]тонер для заправки лазерных картриджей hp 1010[/url] [url=http://vika-service.by/]схема заправки картриджа canon mp250[/url]

Он: 767224

Хуудас: 418288

Хэвлэсэн газар: 167738

Хэвлэлийн газар: 193998

Үнэ: 271937

Хэвлэлийн хуудас: 677555

Цаасны хэмжээ: 322223

Дагалдах материал: 768324

Санал болгож буй тоо ширхэг: 1

 

Огноо: 2017-03-21 07:24:00

945388 759897

Утас: 211569

И-мэйл: s.hi.nam.i.ns.k20.1.5@gmail.com

Ажлын газар: 347951

Эрдмийн зэрэг цол: 729168

Редактор: 691818

Эмхтгэгч: 526742

Хянасан: 424279

Номын нэр: 782524

Шинжлэх ухааны ангилал:

200 - Шашин

Зураг:

Агуулга:

Он: 985227

Хуудас: 235688

Хэвлэсэн газар: 425148

Хэвлэлийн газар: 435673

Үнэ: 657171

Хэвлэлийн хуудас: 865778

Цаасны хэмжээ: 275643

Дагалдах материал: 691741

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2017-03-07 08:49:00

469229 593727

Утас: 933182

И-мэйл: lina.vorobeva.69@mail.ru

Ажлын газар: 627316

Эрдмийн зэрэг цол: 189121

Редактор: 954452

Эмхтгэгч: 245954

Хянасан: 235137

Номын нэр: 921411

Шинжлэх ухааны ангилал:

300 - Нийгмийн ухаан

Зураг:

Агуулга:

Он: 383311

Хуудас: 891741

Хэвлэсэн газар: 116848

Хэвлэлийн газар: 321279

Үнэ: 423685

Хэвлэлийн хуудас: 542458

Цаасны хэмжээ: 421424

Дагалдах материал: 414844

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2017-02-23 09:19:00

Лодон Тунгалаг

Утас: 99123045

И-мэйл: tungalag3nicu@yahoo.com

Ажлын газар: Нийслэлийн Амгалан амаржих газар

Эрдмийн зэрэг цол: АУ-ы доктор

Редактор: АУ-ы Доктор, профессор З.Гэрэлмаа

Эмхтгэгч: Б.Үүүрийнтуяа

Хянасан: АУ-ы Доктор, профессор З.Гэрэлмаа

Номын нэр: Нярайн бүтэлт, түүний хүндрэлүүд, оношилгоо, эмчил

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Нярайн бүтэлтийн үед эрхтэн тогтолцоонд ямар өөрчлөлт, хүндрэл гардаг орчин үед эмчилгээний чиглэл хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар дэлгэрэнгүй бичигдсэн бүтээл болно

Он: 2017

Хуудас: 184

Хэвлэсэн газар: Соёмбо принтинг

Хэвлэлийн газар: Соёмбо принтинг

Үнэ: 20000

Хэвлэлийн хуудас: 15

Цаасны хэмжээ: 70х100х16

Дагалдах материал: байхгүй

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2017-02-21 16:55:00

972285 333794

Утас: 971939

И-мэйл: feodosiyafedorova85@mail.ru

Ажлын газар: 341275

Эрдмийн зэрэг цол: 417717

Редактор: 695238

Эмхтгэгч: 997753

Хянасан: 591897

Номын нэр: 157776

Шинжлэх ухааны ангилал:

900 - Газарзүй ба түүх

Зураг:

Агуулга:

Он: 588121

Хуудас: 894548

Хэвлэсэн газар: 266795

Хэвлэлийн газар: 678411

Үнэ: 878888

Хэвлэлийн хуудас: 767298

Цаасны хэмжээ: 115227

Дагалдах материал: 782447

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2017-01-15 14:04:00

534275 394674

Утас: 873571

И-мэйл: leontiyabyaip@mail.ru

Ажлын газар: 221675

Эрдмийн зэрэг цол: 212193

Редактор: 265249

Эмхтгэгч: 823575

Хянасан: 897629

Номын нэр: 983336

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

moczanowa dna moczanowa co nie wolno jesc [url=http://seeknet.pl/]http://seeknet.pl/[/url] leki na podagre objawy podagry

Он: 298727

Хуудас: 924827

Хэвлэсэн газар: 293554

Хэвлэлийн газар: 318982

Үнэ: 788449

Хэвлэлийн хуудас: 153868

Цаасны хэмжээ: 992291

Дагалдах материал: 277172

Санал болгож буй тоо ширхэг: 1

 

Огноо: 2016-12-15 11:42:00

Насанжаргал Алтанбагана

Утас: 99262597

И-мэйл: baganaakh@gmail.com

Ажлын газар: Оюутан

Эрдмийн зэрэг цол: Баклаврын

Редактор: Y. Daniel Liang

Эмхтгэгч: Y. Daniel Liang

Хянасан: Y. Daniel Liang

Номын нэр: Introduction to Java Programming, Comprehensive, 1

Шинжлэх ухааны ангилал:

600 - Технологи

Зураг:

Агуулга:

Java- програмын хэлний ном маш дэлгэрэгүй тайлбартай

Он: 2013

Хуудас: 1345

Хэвлэсэн газар: usa

Хэвлэлийн газар: usa

Үнэ: 24

Хэвлэлийн хуудас: 1345

Цаасны хэмжээ: A3

Дагалдах материал: Гадна хавтасний дотор талд нь нэмэлт онлайн зүйлсийг ашиглах код байгаа

Санал болгож буй тоо ширхэг: 1

 

Огноо: 2016-12-01 19:07:00

Утас: 0

И-мэйл:

Ажлын газар:

Эрдмийн зэрэг цол:

Редактор:

Эмхтгэгч:

Хянасан:

Номын нэр:

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Он: 0

Хуудас: 0

Хэвлэсэн газар:

Хэвлэлийн газар:

Үнэ: 0

Хэвлэлийн хуудас: 0

Цаасны хэмжээ:

Дагалдах материал:

Санал болгож буй тоо ширхэг: 1

 

Огноо: 2016-05-06 15:26:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: Л.Навчаа

Хянасан: Б.Одончимэг

Номын нэр: Зан үйл

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Утга соёл цуврал бүтээлийн 9 дэх боть. Монголчууд эртнээс зан үйлийн олон төрлийн аман зохиолыг хэрэглэсээр ирсэн бөгөөд үүнд бэлгэ дэмбэрлийн, цацал мялаалгын, дом шившлэгийн, хараал зүхлийн үгс төдийгүй хуримын үеэр хэлэх үг хэллэг зэрэг төрлүүд багтдаг. Ямар үйл явдалд ямар үгсийг хэлдэг тухай монгол ардын аман зохиолын сүүлийн цуврал болох “Зан үйл” номоос дэлгэрэнгүй мэдэх боломжтой.

Он: 2016

Хуудас: 320

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот

Хэвлэлийн газар: Адмон принт

Үнэ: 29900

Хэвлэлийн хуудас: 40

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: Номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2016-05-06 15:22:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: П.Оюунгэрэл

Хянасан: Э.Уранбилэг

Номын нэр: Ерөөл магтаал

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Утга соёл цуврал бүтээлийн 8 дахь боть. Уг бүтээл нь удиртгал, түүвэр, үг хэллэгийн тайлбар гэсэн хэсгүүдтэй бөгөөд монгол ардын 200 гаруй ерөөл, магтаалыг сэдэв агуулгаар тус тус ангилан оруулсан. Монгол ардын ерөөл, магтаалаар дамжуулан хүмүүсийн сэтгэлгээ, ажил хөдөлмөр, ард түмний зан үйл, ёс заншил, аливаа юмны шинж байдал, ан амьтан, мал сүрэг гэх мэт монгол ахуйн тухай болон түүний учир зүйг таньж мэдэх боломжтой юм.

Он: 2015

Хуудас: 456

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот

Хэвлэлийн газар: Адмон принт

Үнэ: 39900

Хэвлэлийн хуудас: 86

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: Номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 1

 

Огноо: 2016-05-06 15:20:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: Б.Батцэцэг

Хянасан: Э.Уранбилэг

Номын нэр: Аман наадгай

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Утга соёл цуврал бүтээлийн 8 дахь боть. Уг бүтээл нь удиртгал, түүвэр, үг хэллэгийн тайлбар гэсэн хэсгүүдтэй бөгөөд монгол ардын 200 гаруй ерөөл, магтаалыг сэдэв агуулгаар тус тус ангилан оруулсан. Монгол ардын ерөөл, магтаалаар дамжуулан хүмүүсийн сэтгэлгээ, ажил хөдөлмөр, ард түмний зан үйл, ёс заншил, аливаа юмны шинж байдал, ан амьтан, мал сүрэг гэх мэт монгол ахуйн тухай болон түүний учир зүйг таньж мэдэх боломжтой юм.

Он: 2015

Хуудас: 456

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот

Хэвлэлийн газар: Адмон принт

Үнэ: 29900

Хэвлэлийн хуудас: 54

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: Номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2016-05-06 15:14:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: Л.Навчаа

Хянасан: Б.Одончимэг

Номын нэр: Ертөнцийн гурав

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Утга соёл цуврал бүтээлийн 6 дахь боть. Монголчуудын ахуй амьдрал, зан заншил, гурвалсан сэтгэлгээний илрэл болсон ертөнцийн гурвын судалгаа бүхий удиртгал хэсэгтэй. Монгол ардын 3000 гаруй ертөнцийн гурвыг багтаасан, хэрэглээний үүднээс гарчиг тус бүрийг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар нэгтгэж, бүлэг болгон хуваасан. Мөн үг хэллэгийн тайлбарыг хавсралтаар оруулсан.

Он: 2015

Хуудас: 240

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот

Хэвлэлийн газар: Адмон принт

Үнэ: 29900

Хэвлэлийн хуудас: 30

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: Номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2016-05-06 15:08:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: П.Оюунгэрэл

Хянасан: Э.Уранбилэг

Номын нэр: Үлгэр

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Утга соёл цуврал бүтээлийн 5 дахь боть. Энэхүү бүтээл нь 5 бүлэг болгон ангилсан 200 гаруй монгол ардын үлгэрийн эмхэтгэлтэй бөгөөд монгол ардын үлгэрийн гарал үүсэл, агуулга, бүтэц, дүр, дүрслэх арга, үлгэр хэлэх ёс гэх мэт болон бусад улс үндэстний үлгэрийн онцлогийг судлан оруулсан онцлог бүтээл юм. Үлгэрт гарч буй эртний үг, нутгийн аялгууны зарим үг хэллэгийг тайлбарлан хавсаргасан нь тухайн үлгэрийг уншиж ойлгоход дөхөм болно.

Он: 2015

Хуудас: 544

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот

Хэвлэлийн газар: Адмон принт

Үнэ: 39900

Хэвлэлийн хуудас: 68

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: Номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2016-05-06 15:05:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: Б.Батцэцэг, П.Оюунгэрэл

Хянасан: Э.Уранбилэг

Номын нэр: Домог үлгэр

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Энэхүү ном утга соёл цувралын 4 дэх боть бөгөөд удиртгал хэсгээс гадна ертөнцийн үүслийн тухай, сансар огторгуйн тухай, мод ургамлын тухай, хүн ба хүнчилсэн амьтны тухай, шашин шүтлэгийн зүйл, бурхадын тухай, соёл ахуйн тухай, мал амьтан, араатан жигүүртний тухай гэсэн 7 бүлгээс бүрдэнэ. Уг ботид дүр өгүүлэмж, үзэл санаа зэргийг харгалзан үзэж 300 орчим домог үлгэрийг хувилбарын хамтаар оруулсан тул хүүхэд залуус, эрдэмтэн судлаач хэн бүхэнд танин мэдэхүйн ач холбогдолтой.

Он: 2015

Хуудас: 269

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот

Хэвлэлийн газар: Адмон принт

Үнэ: 29900

Хэвлэлийн хуудас: 33

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2016-05-06 14:58:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: Б.Батцэцэг

Хянасан: Э.Уранбилэг

Номын нэр: Домог

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Энэхүү боть нь удиртгал хэсгээс гадна удам угсаатай холбоотой домог, түүхэн хүмүүсийн домог, газар нутаг, уул усны домог, хурдан хүлгийн домог, ардын дууны домог гэсэн 5 бүлгээс бүрдэнэ. Судалгааны буюу удиртгал хэсэгт домгийн үүсэл хөгжил, ёс уламжлал, онцлог шинж, өвөрмөц дүрслэл, ач холбогдол, зарим улс орны домгийн тухай оруулж өгсөн нь хүүхэд залуучуудад мэдлэг, мэдээллийг цогцоор нь өгөх болно. Мөн домгийг үлгэр болон домог үлгэрээс юугаараа ялгаатай болохыг тайлбарласан.

Он: 2015

Хуудас: 520

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот, Адмон принт

Хэвлэлийн газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Үнэ: 39900

Хэвлэлийн хуудас: 65

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: Номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2016-05-06 14:53:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: Л.Навчаа

Хянасан: Б.Одончимэг

Номын нэр: Оньсого

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Уг бүтээл нь оньсогын судлагдахуун бүхий удиртгал, оньсогын түүвэр, оньсогын тайлал гэсэн гурван бүлэгтэй. Монгол ардын аман зохиолын оньсогын сангийн 10,000 шахам оньсогыг хамарсан, хэрэглээний үүднээс хүн, байгаль, ургамал, амьтны тухай гэж дөрвөн бүлэг болгосон.

Он: 2015

Хуудас: 571

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот, Адмон принт

Хэвлэлийн газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Үнэ: 39

Хэвлэлийн хуудас: 71

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: Номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2016-05-06 14:49:00

Бямба-Очир Одончимэг

Утас: 88032132

И-мэйл: odnoo_8999@yahoo.com

Ажлын газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Эрдмийн зэрэг цол: хэл бичгийн магистрант

Редактор: Г.Сүлд-Эрдэнэ

Эмхтгэгч: П.Оюунгэрэл

Хянасан: Э.Уранбилэг

Номын нэр: Тууль

Шинжлэх ухааны ангилал:

000 - Ерөнхий анги

Зураг:

Агуулга:

Уг бүтээл нь туулийн судалгаа бүхий удиртгал хэсэг болон монгол ардын 17 туультай. Удиртгал хэсэгт тууль хайлах зан үйл, туулийн гарал үүсэл, бүтэц хэлбэр, дүр, дүрслэх арга болон бусад улс үндэстний туулийн тухай судлан оруулснаараа онцлог юм. Туульд гарч буй хуучин болон нутгийн аялгууны үг хэллэгийг тайлбарлан хавсаргасан нь уг туулийн утга агуулгыг бүрэн таньж мэдэхэд дөхөм болно.

Он: 2015

Хуудас: 752

Хэвлэсэн газар: Адмон

Хэвлэлийн газар: Монсудар хэвлэлийн газар

Үнэ: 39

Хэвлэлийн хуудас: 92

Цаасны хэмжээ: A4 /160x235/

Дагалдах материал: Номын хавчуурга

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Огноо: 2015-12-14 19:31:00

Баттулга Болдбаатар

Утас: 99222245

И-мэйл: asd@asd.asd

Ажлын газар: Цэцэн мэргэн сургалтын төв

Эрдмийн зэрэг цол: Магистр

Редактор: Баярсайхан

Эмхтгэгч: Шүрэнхорол

Хянасан: Цэвэлсүрэн

Номын нэр: Бидний араншин

Шинжлэх ухааны ангилал:

300 - Нийгмийн ухаан

Зураг:

Агуулга:

asdds ad asd as dasd1as32d1as2 d1asd132as d3as1 d32as3d21as3d1 3as2d1 3as21d 32as1d23a1s 32d1as 32d1as32 1d3as 3d2as 3das13d a

Он: 2003

Хуудас: 52

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот

Хэвлэлийн газар: UB PRINT

Үнэ: 7500

Хэвлэлийн хуудас: 70

Цаасны хэмжээ: a5

Дагалдах материал: Бал

Санал болгож буй тоо ширхэг: 3

 

Огноо: 2015-12-14 19:20:00

Баттулга Болдбаатар

Утас: 99222245

И-мэйл: boldbaatar@yahoo.com

Ажлын газар: Цэцэн мэргэн сургалтын төв

Эрдмийн зэрэг цол: Магистр

Редактор: Баярсайхан

Эмхтгэгч: Шүрэнхорол

Хянасан: Цэвэлсүрэн

Номын нэр: Бидний араншин

Шинжлэх ухааны ангилал:

300 - Нийгмийн ухаан

Зураг:

Агуулга:

Нийгмийн ухааны тухай ном

Он: 2014

Хуудас: 52

Хэвлэсэн газар: Улаанбаатар хот

Хэвлэлийн газар: UB PRINT

Үнэ: 7500

Хэвлэлийн хуудас: 70

Цаасны хэмжээ: a5

Дагалдах материал: Бал

Санал болгож буй тоо ширхэг: 2

 

Овог: Болдбаяр

Нэр Бат-Эрдэнэ

Огноо: 2017-03-24 16:25:00

Зохиогч: Мэдэхгүй

Номын нэр: Дугар зайсан Госор бандид

Он: 2016

Шинжлэх ухааны ангилал

200 - Шашин

Овог: Б

Нэр Номзүй

Огноо: 2016-06-16 12:00:00

Зохиогч: Ш.Сандберг

Номын нэр: "ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН 7 ДАДАЛ”

Он: 0

Шинжлэх ухааны ангилал

000 - Ерөнхий анги

Овог: Болдбаяр

Нэр Бат-Эрдэнэ

Огноо: 2016-03-03 17:11:00

Зохиогч: Ж.Цэзэн

Номын нэр: Номын сангийн менежмент маркетинг

Он: 1900

Шинжлэх ухааны ангилал

300 - Нийгмийн ухаан

Овог: Бямбадорж

Нэр Нямдорж

Огноо: 2015-12-14 16:44:00

Зохиогч: Саранжаргал

Номын нэр: Усан нүдэн...

Он: 2007

Шинжлэх ухааны ангилал

000 - Ерөнхий анги

Овог: Бямбадорж

Нэр Нямдорж

Огноо: 2015-12-14 16:18:00

Зохиогч: Сарангжаргал

Номын нэр: Усан нүдэн...

Он: 2003

Шинжлэх ухааны ангилал

800 - Уран зохиол ба уран илтгэхүй

Овог: Султан

Нэр Мөнхбат

Огноо: 2015-12-10 12:38:00

Зохиогч: Энхбаатар

Номын нэр: Китчен

Он: 2007

Шинжлэх ухааны ангилал

000 - Ерөнхий анги

Овог: Батбаря

Нэр Сүмбэр

Огноо: 2015-12-10 12:36:00

Зохиогч: Нацаг

Номын нэр: Ном сайхан

Он: 2002

Шинжлэх ухааны ангилал

000 - Ерөнхий анги

«    8-р сар 2017    »
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Үндэсний номын сан

Зуны цагийн хуваарь

/06-09 сар/

Даваа-Баасан: 09:00-17:00

Бямба, Ням: Амарна

Өвлийн цагийн хуваарь

/10-05 сар/

Даваа-Баасан: 09:00-20:00

Бямба, Ням: 09:00-17:00

 

Манай вэб сайт танд таалагдаж байна уу?


 
 

Холбоо барих

Монгол улсын үндэсний номын сан

(+976) 70112396

976-11-323100

director@nationallibrary.mn

www.nationallibrary.mn

Copyright © 2016 Монгол улсын үндэсний номын сан. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.                                                       Вэб сайтыг: "Онлайн Хүрээ" ХХК | Хөгжүүлэгч: Aureola